روند ارسال سفارش

کالاهای دارای درج قیمت در سایت تی بی کالا در انبار موجود و آماده ارسال می‌باشد.

پس از ثبت سفارش توسط شما و تأیید نهایی فاکتور به مسئول انبار ارسال می‌گردد.

کالاهای شما توسط مسئولین انبار بسته بندی و تحویل مأمور ارسال می‌گردد.

سفارش شما در اسرع وقت توسط مأمورین ارسال تحویل و توسط شما تأییدیه دریافت می‌گردد.

در آخر شما با ارائه‌ی پیشنهادات سازنده‌ی خود ما را در ارائه‌ی بهتر کالا و خدمات یاری می‌کنید.

جلب اعتماد شما مهمترین هدف و ارائه‌ی قیمت و کیفیت مناسب وظیفه‌ی ماست.